top of page

6th Grade Remote Learning Honor Roll Pictures

Grade6HonorRollPic

Grade 6 Full Honor Roll List

Grade6HonorRollList
StudentName
StudentClass
Alexa Vazquez
601
Zhen Mei Ma
601
Emery Lin
601
Yolanda Lin
601
Cornelia Jamutowski
601
Winnie Xiao
602
Amy Chan
602
Alfred Zeng
602
Gena Chen
602
Kiki Chen
602
Ana Dong
602
Eric Zheng
602
Vicky Chen
602
Evelyn Yu
602
Jackeline Cayetano
602
Rita Yan
602
Yanna Cheung
602
Judy Yung
602
Mohammed Tayeh
603
Stacey Zhu
603
Owen Paucay Lema
603
Isabella Dominguez
603
Sophia Liu
603
Sarah Bachir
604
RandyNaula-Tito
604
Elena Lu
604
Bryan Castro
606
Danny Nguyen
606
Cyrus Chi
606
Johnny Tran
606
Carlos Benito Hilario
606
Kyle Liu
606
Min Jia Li
608
Andrea Wang
609
Angela Zou
609
Sharon Yeung
609
Yu Xiang Zou
609
Chu Hua Liu
610
Shi Jia lin
610
Rita Lin
611
Elias Bougofa
611
Giovanni Acuapan Lopez
611
Diana Ramirez
612
Anabelle Harnisfoger
612
Sadnan Pranto
613
Becky Campbell Valdez
614
Evan Liu
614
Ling Huang
614
Jeremy St. Louis
615
Yu Chen Wang
616
Lidio Miguel Cao Yong
616
Rain Chen
616
Evan Huang
616
Yu Hong Chen
616
Mary Lopez
621
Jezelle Febo
621
Madison Martinez
621
bottom of page